Home ,Startseite , Iran Germany Net

PC-Hilfe***

FOCUS - Probeabo  

| Iran | Zeitungen | Kinder | TV - Radio - Musik | Farsi| |Literatur| |Chat | Download| Forum |

کودکان خشونت را از والدين می آموزند

احتمال گرايش به خشونت در بزرگسالانی که در کودکی شاهد بدرفتاری بوده اند بيشتر است

محققان دريافته اند که کودکانی که شاهد خشونت و بدرفتاری ميان اعضای خانواده هستند، احتمالا در بزرگسالی دست به خشونت می زنند.همچنين احتمال گرايش به خشونت و احتمال بروز ناهنجاری های رفتاری در بزرگسالانی که در دوره کودکی مورد بدرفتاری و سوء استفاده قرار گرفته اند بيشتر است.افراط در تنبيه کودک نيز عامل ديگری است که به اين ناهنجاری ها دامن می زند.محققان آمريکايی از دانشکده پزشکی و جراحی دانشگاه کلمبيا و موسسه روانشناسی ايالت نيويورک برای انجام اين مطالعه زندگی 540 کودک را پس از 1975 برای 20 سال دنبال کردند.در سال های 1983، 1985 تا 1986 و همچنين در سال های 1991 تا 1993 با اين کودکان و مادران آنها مصاحبه شد.سپس با ارسال پرسشنامه ای در سال 1999 از آنها درخواست شد تحولات اخير زندگی خود را، از جمله سوابق کاری، سوابق پرخاشگری و سوابق هرگونه رابطه، از جمله روابط همراه با خشونت را شرح دهند.
عادات ماندگار
محققان می گويند که در نتيجه اين پژوهش دريافتند اگر کسی در کودکی مورد ضرب و شتم والدين قرار گيرد، احتمال آنکه در بزرگسالی خشونت را راه حل مشکلات بداند در او افزايش می يابد.اما معلوم شد که مشاهده رفتار خشن ميان پدر و مادر مهم ترين عامل گرايش افراد در بزرگسالی به اعمال خشونت عليه همسر است.هم در زنان و هم در مردانی که در کودکی اهد خشونت خانوادگی بوده اند احتمالا در بزرگسالی عليه همسر خود دست به خشونت می زنند.ميريام ارنسافت، روانشناسی که سرپرستی اين تحقيقات را به عهده دارد گفت زمانی که يک الگوی رفتاری خشن شکل گرفت، شکستن آن بسيار دشوار می شود، به همين دليل خانواده ها برای جلوگيری يا شکستن چنين عاداتی در کودک به کمک در مراحل اوليه نياز دارند.
پرخاشگری زنان

تری موفيت، از موسسه روانشناسی لندن، مطالعاتی را در بريتانيا و زلاندنو در اين زمينه انجام داده و به نتايج مشاهبی دست يافته است.وی گفت: "اين مطالعه همچنين نشان می دهد که دختران پرخاشگر جوان در آينده رابطه خانوادگی خشنی با همسر و خانواده خود برقرار می کنند.""بسياری از طرفداران حقوق زنان مضروب و قربانی، در مقابل اين اطلاعات مقاوت خواهند کرد، زيرا آنها ترجيح می دهند زنان را فقط در قالب قربانی خشونت ببينند. اما شواهد روشن می کند که برای متوقف کردن خشونت خانوادگی، بايد با دختران پرخاشگر کار کنيم."وی افزود: "اگر نتيجه اين مطالعات يک توصيه روشن برای والدين داشته باشد اين است که هرگز يکديگر را در مقابل فرزندان کتک نزنيد."
اين تحقيقات در نشريه "مشاوره و روانشناسی درمانی" چاپ شده است.

شواهد روزافزون از وجود آب در مريخ

يکی از فضاپيماهای ناسا، بهترين شواهد موجود تا به امروز از وجود آب در مريخ را شناسايی کرده است.
تقريبا يک سال قبل بود که فضاپيمای "اديسه مريخ" نشانه هايی داير بر وجود ذخاير زيرزمينی يخ در مجاورت قطب شمالی مريخ پيدا کرد.دانشمندان در آژانس فضايی آمريکا، ناسا، در آن زمان تخمين زدند که با ذخاير آب مريخ می توان دو بار درياچه ميشيگان در شمال آمريکا را پر کرد.پژوهشگران گفتند ممکن است اين تنها گوشه ای از يک منبع عظيم باشد که با توجه به شواهد تازه به نظر می رسد درست گفته باشند. مشاهدات تازه توسط اين فضاپيما و همچنين فضاپيمای "مطالعه جامع کره مريخ" متعلق به ناسا دلالت بر آن دارد که حجم يخ های موجود زيرزمينی در قطب شمال اين سياره يک سوم بيش از قطب جنوب آن است.به نظر می رسد زير يک پوسته نازک از خاک خشک، لايه ای منجمد وجود داشته باشد که 75 درصد آن را يخ تشکيل می دهد.ويليام بوينتون، يکی از اعضای گروه اکتشافاتی متشکل از منجمان روس و آمريکايی، گفت: "اگر شرايط محيطی مريخ در گذشته گرم بوده باشد، که احتمالا بوده است، امکان دارد به ذوب يخ و تشکيل آب که عامل بسيار مهم پيدايش حيات است منجر شده باشد."
"اکتشاف خارق العاده"
اين يافته از آن جهت مهيج است که نه تنها امکان تکامل حيات در ابعاد ميکروبی را در سياره ای غير از زمين افزايش می دهد، بلکه همچنين ممکن است اکتشاف مريخ توسط انسان را به واقعيت نزديک تر کند، زيرا فضانوردان در جريان اقامت خود در مريخ به منابع آب نياز خواهند داشت.بو مکسول از شعبه بريتانيايی "انجمن مريخ" گفت: "از نقطه نظر ماموريت های انسانی به مريخ، اين يافته می تواند خارق العاده باشد. پرسش اصلی اين است که عمق و خلوص اين ذخاير چقدر است."درحال حاضر شواهد بسيار محکمی داير بر وجود آب منجمد درست زير سطح مريخ وجود دارد.بهترين شاهد تاکنون بر علائم شيميايی بارزی از وجود هيدروژن موجود در آب که توسط تجهيزات علمی "اديسه مريخ" رديابی شد استوار است.فرود يک کاوشگر خودکار در نقطه ای نزديک به قطب های مريخ برای حفاری خاک جهت يافتن يخ می تواند اين پرسش را برای هميشه حل کند.متاسفانه، کاوشگری که دقيقا به همين منظور راهی مريخ شده بود در سال 1999 ناپديد شد

امکان تامين تخمک از جنين سقط شده

براساس تحقيقات تازه امکان استخراج تخمک از جنينی که پس از هشت هفتگی سقط شده باشد و استفاده از اين تخمک برای بارور کردن زنان نازا در آينده وجود خواهد داشت.اين انديشه سخت جنجالی به عنوان راه حلی برای مقابله با مشکل کمبود کسانی که حاضر هستند به زنان نابارور تخمک اعطا کنند پيشنهاد شده است.اين پيشنهاد روز دوشنبه پس از فاش شدن نتايج رشته تحقيقات مشترکی در اسرائيل و هلند يک گام به واقعيت نزديک تر شد. اين پژوهش ها نشان داد که بافت های تخمدان که از جنين دو و سه ماهه استخراج شده باشد را می توان برای چندين هفته در آزمايشگاه زنده نگاه داشت.براساس اين مطالعه حفره های تخمدانی حاوی تخمک های در حال بلوغ  که از جنين استخراج شده بود پس از قرار گرفتن در مواد شيميايی ويژه کشت، تا حدودی رشد کرد و از حالت "بدوی" خارج شد.با اين حال پيش از آنکه امکان فنی توليد يک تخم ماندگار که در روش "آی وی اف" (بارداری آزمايشگاهی) قابل استفاده باشد فراهم شود، به پيشرفت های علمی زيادی نياز است.دکتر تال بايرون-شنتال، سرپرست پژوهش ها از بيمارستان ماير در اسرائيل اذعان کرد استخراج تخمک ها از يک جنين سقط شده مفهومی جنجالی است.وی ضمن ارائه نتايج پژوهش های خود در کنفرانس انجمن اروپايی توليد مثل و جنين شناسی در مادريد گفت: "من به خوبی از جنجال پيرامون اين موضوع آگاهم، اما شايد برخی جاها از لحاظ اخلاقی قابل قبول باشد."مطالعات وی در همکاری با دانشگاه "اوترخت" در هلند به روی هفت جنين انجام شد که به خاطر کشف معايبی، در مراحلی ديرتر از معمول سقط شدند.
واکنش خشم آلود
نوالا اسکاريسبريک از موسسه خيريه "زندگی" گفت او انديشه استخراج تخمک از جنين سقط شده را "شديدا زشت و زننده" می داند.وی گفت: "تنها به اين خاطر که تقاضا برای اين تخمک ها از سوی افراد درمانده زياد است به آن اعتبار اخلاقی نمی دهد. من تصور می کنم که همه آدم های عادی از فکر اين کار بيزار باشند. اما اين روزها هيچ چيز غيرممکن نيست و با سرعتی که علم پيشرفت می کند می توانم تصور کنم که اين کار به زودی عملی خواهد شد."وی افزود: "چه کسی می خواهد بداند که مادرش يک جنين سقط شده بوده است؟"پروفسور راجر گاسدن، مدير موسسه جونز برای علوم توليد مثل در آمريکا به بی بی سی گفت که شماری پرسش های اخلاقی و عملی در زمينه استفاده از اين تخمک وجود دارد.با اين حال وی گفت که تحقيقات در اين زمينه ارزشمند است زيرا ممکن است به پزشکان کمک کند چيزهای تازه ای در باره اين فرآيند بياموزند حتی اگر هرگز به استفاده از تخمک جنين در شيوه بارداری "آی وی اف" منجر نشود."مرجع باروری و جنين شناسی انسانی" در بريتانيا که مقررات حاکم بر "آی وی اف" در بريتانيا را تنظيم می کند گفت هرگز اجازه چنين کاری در بريتانيا داده نخواهد شد.يک سخنگوی اين نهاد گفت: "استفاده از بافت تخمدانی گرفته شده از جنين، سوالات دشوار اجتماعی، پزشکی و حقوقی پيش می آورد."وی گفت: "ما پس از شور عمومی به اين نتيجه رسيديم که به دليل ارزش های حاکم بر اجتماع، برای هر کودکی کنار آمدن با اين واقعيت که با استفاده از مواد جنين سقط شده به دنيا آمده است دشوار خواهد بود.""ما استفاده از بافت های استخراج شده از چنين منبعی را برای معالجات باروری قابل قبول نمی دانيم."

موش می تواند 'زلزله را پيش بينی کند'

پژوهشگران ژاپنی مشاهده کرده اند که موش های آزمايشگاهی پس از قرار گرفتن در معرض ميدان های الکتريکی و مغناطيسی مشابه آنچه گاه پيش از زمين لرزه رديابی می شود، رفتارهای غيرعادی از خود بروز می دهند.شدت اين ميدان ها بسيار کمتر از چيزی است که انسان ها قادر به درک آن باشند.تاکاشی ياگی، استاد دانشگاه اوساکا می گويد او نخستين بار هشت سال قبل، درست يک روز قبل از زلزله شهر کوبه در جنوب ژاپن، در آزمايشگاه خود متوجه رفتار غيرعادی موش ها شد.رفتار مضطرب موش ها پيش از زمين لرزه بار ديگر پس از آنکه در معرض ميدان های متغير الکترومغناطيسی قرار داده شدند بروز کرد که نشان می داد می توان از اين حيوانات به عنوان وسيله ای ابتدايی برای پيش بينی زلزله استفاده کرد.با اين حال، زيست شناسان اشاره می کنند که رفتار غيرعادی در موش ها به سختی قابل تعبير است که اين موضوع فوايد اين فن را محدود می کند.حکايات زيادی درباره بروز رفتار غيرعادی در حيوانات پيش از زلزله وجود دارد.در چين، گفته می شود که برخی ماهی ها از آب بيرون می جهند و در مکزيک گفته می شود که مارها حفره های خود را ترک می کنند.در آمريکا يک کارمند بازنشسته از موسسه مطالعات زمين شناسی اين کشور ادعا کرده است که می تواند با شمارش تعداد آگهی های مربوط به گم شدن حيوانات خانگی در روزنامه ها، زلزله را پيش بينی کند.او گفته است که تعداد حيواناتی که طی دو هفته پيش از وقوع زلزله از خانه می گريزند، بيش از ساير زمان ها است.در آزمايش های پروفسور ياگی، موش ها به مدت دو هفته در يک محيط پايدار نگهداری شدند تا رفتار روزانه و شبانه آنها قابل نظارت باشد.آنها سپس به مدت 30 دقيقه در معرض ضربان های الکترومغناطيسی کم فشار قرار داده شدند.گزارش های زيادی درباره پديدار شدن نوساناتی در ميدان الکترومغناطيسی زمين پيش از وقوع زلزله وجود دارد.پروفسور ياگی در مقاله ای که اخيرا در سمينار کانون "بايوالکترومغناطيس" ارائه کرد گفت که پالس های الکترومغناطيسی "ساعت" درونی بدن موش را مختل کرده و باعث کم خوابی آنها شدند.او می گويد برای اطمينان بيشتر در مورد اين نتايج به آزمايش های بيشتری نياز است، اما معتقد است که اين مطالعه فراهم کننده نخستين شواهد آزمايشگاهی است که توانايی اين حيوانات در درک زلزله های قريب الوقوع را نشان می دهد

 

Das TelefonbuchBilligtarife - Kalender - WorldTimeWetter - KostenlosStudiumHoroskopIQ TestSuchmaschinen

 
info@iran-germany.net